Kes on Kristi?

Ema, südamega-silmade-kõrvadega kuulaja, inspireerija ja kõneleja

Olen kahe armsa tüdruku ema ja elukaaslane enda kaaslasele. Mina usun sellesse, et me kõik oleme unikaalsed, erakordsed ja kordumatud. Me väärime südamega kuulamist ja sügavamat hinnangute vaba mõistmist. Usun, et inimesel on palju tahkusid ja tihtipeale on seal nii palju rohkem, kui pealiskaudsel vaatlusel tundub või mõni test näitab.

Olen tegutsenud 15 aastat ettevõtluses. Selle aja jooksul kasvatanud enda ettevõtte Eesti parimaks omas valdkonnas ja otsustanud selle müüa, kuna südamest lähtuv huvi ärivaldkonna vastu muutus. Kas sain hinnanguid, et ei peaks seda tegema – muidugi! Lähtusin siiski teadlikult  enda sisetunde ja ratsionaalsuse kombinatsioonist. Kõikide nende aastate jooksul olen koolitanud tuhandeid töötajaid erinevatest ettevõtetest. See, mida ma nägin ja kuulsin käivitas minus midagi, millele ei olnud võimalik vastu astuda. Nägin, et vaid väike osa inimestest on sisimas rahul enda töökoha, suhte ja eluga.  

Tekkis sügav soov aru saada, miks inimene mõtleb, ütleb, tegutseb ja võtab vastu otsuseid viisil, nagu ta seda teeb. Arvestades just seda, et igal inimesel on oma lugu. Nii läksin õppima Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakool TEADLIK MINA. Lihtsustatult võib öelda, et õpe on sügavalt inimesest lähtuv. Minu lapsed ja lähedased on olnud seni minu head teelised, kes on lubanud mul õpitud praktikasse rakendada. Südamest tore on olnud avastus, et õpitu ja kogetu on minu enda elu väga palju paremuse poole muutnud. Olen igale olukorrale täielikus teadlikkuses lähenenud, olnud julge kõrvaltvaataja ning olukordi lahendanud hinnanguvabalt ja teist inimest mõistes ja olukorrast kaugemale vaadates, jätte enda ego kõrvale.

Mõnikord on suureks abiks, kui keegi teine, kellel on vastav ettevalmistus, kuulab ja aitab mõtestada, seda mis on. Kuidas ma tegutsen? Esitan suunavaid küsimusi ja kasutan protsesse, mis aitavad paremini mõista murekohtade tagamaid ja seeläbi leida lahendusi, mis võimaldab elada rahulolevamat elu.

Kristi Jõeorg – koolitaja

“Me suudame luua seda, millest suudame unistada ja endale visualiseerida!” Mõeldes tulevikule, pannes enda mõtted ja ootused kirja, märkame, et hakkame tegutsema iga päev kirjutatu suunas. Läbi kirjutamise saame ka enda kohta palju informatsiooni – kas suudame unistada ja liikuda unistuste elu suunas või meie unistamise kanal on lukus ja seetõttu olemegi tänases kinni ja ei saa edasi liikuda!

Saada enda e-mailile töölehed, mis aitavad teadlikult unistada ja liikuda enda jaoks rahulolevama elu suunal

Minu kogemused

  • Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala;
  • Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis magistratuuri tööhügieenis;
  • Olnud alates 2008 tööohutusalane koolitaja ja seeläbi kohtunud tuhandete töötajate ja juhtidega üle Eesti, väga erinevatest valdkondadest;
  • Läbinud MTÜ Mahena koolitused: “Traumapsühholoogia alused ja taktikalised läbirääkimised”, “Stressiga seotud psüühikahäired”, “Nõustamispädevused: nõustamise alused, kriisinõustamise eripära”
  • Läbinud MTÜ Peaasjad koolituse “Vaimse tervise esmaabi”;
  • Läbinud 2021 Empaat OÜ-s Kadri Riisik juhendamisel Konstellatsiooni lühikursuse.
  • Läbinud 2020 Innermind OÜ-s Robert Randma juhendamisel kehapsühhoteraapia seminari “Kehatöö ja emotsioonid”.  
Kristi Jõeorg – kogenud nõustaja

Pidev enesetäiendus

Õpin Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoosi Erakoolis transpersonaalset psühholoogiat ja hüpnoosi. Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia võimaldab juurdepääsu inimmõistuse haardeulatusest välja jäävatele aladele ja annab meile vahendid ja tehnikad, mille abil on võimalik avastada ning kasutada kõigis inimestes peituvat avastamata potentsiaali, sisemist tarkust ning transtsendentaalsel teadlikkusel põhinevaid ressursse. Ühendades endas psühholoogia teaduse, filosoofia kunsti ning hüpnoosi efektiivsuse, on see innovaatiline tõhus terapeutiline lähenemine, mille abil on kliendil võimalik vaadata oma hetkeprobleemidest sügavamale ja mõista oma terviklikku identiteeti. See annab teraapiaprotsessile uue psühholoogilise kvaliteedi, mis julgustab klienti hindama adekvaatselt elu erinevaid aspekte ja leidma koos terapeudiga sisemist jõudu ja loovaid viise oma elu parandamiseks.

Õpin Kiire Muutuse Teraapiat psühhoterapeut Marisa Peer (Inglismaa) koolis RAPID TRANSFORMATIONAL THERAPY (RTT). See on uuenduslik, kiireid, efektiivseid ning püsivaid tulemusi andev teraapia, mis põhineb neuroteadusel.

Õpin kehapsühhoteraapiat Core Evolution kursusel, mida juhendab Siegmar Gerken, PhD. Core Evolution on professionaalne analüütiline kehale suunatud psühholoogia ja teraapia ning coaching-, nõustamis- ja õpetussüsteem tervikliku isiksuse psühholoogias.

Elu on niivõrd põnev ja meil kõigil on sünniõigus nautida seda täiel rinnal!
Elu terviseks,